Dr. Koula: A je vymalováno


 

A je vymalováno

 

Výsledek komunálních voleb překonal nejhorší obavy a možná už předem skeptická očekávání.  Obavy byly na místě, přišel účet, nastala diskuse.  A diskuse v naši MO se dala očekávat  i na poslední schůzi a já  jsem se rád zapojil.  Je si ovšem třeba sebekriticky říci, že po bitvě je každý generál.  To ovšem neznamená, že se volební účet nerozebere a nebudou se hledat příčiny a z nich jít na řešení pro další postup.

Hlava  – pata.

Hlava je velká Praha a měla volební štáb, program, hesla a neokoukaného lídra.  Nic z toho nemělo úspěch.  Podle mě rozhoduje práce předem, hesla a tvář lídra až na závěr.  Práce a angažovanost na radnici v Praze na magistrátu byla ukázkou velké nekompetentnosti, nezkušenosti a zmatkaření. Tím mám na mysli dopravní agendu spojenou s práci radního Dolínka. Nastoupil sice člověk mladé tváře a naděje, ale jeho vystupování a mediální projevy např, co se týče  k budoucí trase metra D byly ztrátové slušně řečeno negativní. Nejprve radost, že se bude stavět a skoro, že se už začalo, pak, že se neví a stojí s výkupen pozemků, a co bude nad povrchem a nakonec, že s Pentou a pak bez ní a jednou, že budou jen dvě stanice jedna na konci a jedna na začátku a pak jen ticho.  

Dluh k občanům,  snad nevědouce kolik lidí to  sleduje s velkým zájmem  a nadějemi. Potíže s  realizaci této stavby tato  mladá tvář se nezvládla. To samé o péči o městský majetek, o stav komunikací tramvajových drah a nakonec mostů, lávek, staveb s nimi spojenými.  Kde je dnes ten dvorecký most a další, Jiné žhavé téma a očekávané ataky jsou severní městský okruh a dopravní propojky plus vnitřní okruh. Životní tepny auty zahlceného města zůstaly v bodě nula.  Severní okruh je podle všeho v kompetenci státu, na to je údajně Praha slabá a je tzv. z obliga a čeká. Jak si mám vysvětlit, že stavba strategického okruhu okolo Prahy stojí na státu a je více než třeba pro i veřejnou dopravu v  kraji a státě a není to nějaká výsada pro pražany. Netřeba si připomínat, že vládní otěže posledních let měla v rukou ČSSD. 

Hesla? Myslím, že od samého začátku heslo MHD pro pražany zdarma vyznělo negativně. Prostě jako utopie naivních socialistů, kterou normální myslící člověk nemohl brát vážně. Výsledek se dostavil.

Na obci Praha 4 šlo také o práci a o podvědomí voličů o práci i tu nedávnou minulou a s tím související kauzy. A volič neodpouští, zejména pokud je mu to názorně připomenuto ve volební kampani třeba v Pirátských novinách ve spojení s podnikatelem Palounkem. Nám v kampani podle mě chybělo několik jednoduchých jasných hesel, typu byty pro mladé, dům pro seniory, pořádek v dopravě. Samozřejmě šlo i  peníze ale i o silnou, ale dlouhodobou  kampaň. Všechno je v tuto chvíli zase v bodě začátku, ale strana žije a diskutuje, nepadá pod neúspěchem.  Mnozí asi odejdou, ale věřím, že  obnoví svoje síly půjde dál, najde program , tváře.  O tom byla diskuse, jak se vyrovnat s nástupem pirátů, nezájmem části mladé generace, a jak a co změnit.  Předně myslí, se otevřít všem členům, vysvětlovat, jit za programem a ne za funkcemi, žádat odpovědi a odpovídat.  A k tomu i radikálně rozbít demotivující byrokratizaci založenou na stanovách a složitých procedurách. 

Navrhuji, aby se otevřely dveře jak na OVV tak byla možnost účasti na OK nejen delegátům a funkcionářům, ale i těm kdo o to projeví zájem a mají pro a do formování naší politiky co říci.  A to si už nyní můžeme požadovat.  A je toho jistě více jak probudit členskou základnu, vytvořit specifické programy pro získání mladé generace, pro bydlení, nájmy tejně tak i pro střední generaci a pro seniory.  Dneska jsme v totální oposici, to neznamená mít zbraně v žitě, ale intervenovat, interpelovat, jít do komisí, sledovat, psát, být vidět. 

Vladimr Koula

 

Updated: 15.11.2018 — 21:06

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Místní organizace 01 v Praze 4 © 2017 Frontier Theme