Co trápí Asociace domácí zdravotní péče na Praze 4 a nejen zde


 

Co trápí Asociace domácí zdravotní péče na Praze 4 a nejen zde

 

            Asociace domácí péče ČR, která v současné době sdružuje zhruba 580 organizací a stará se o téměř 30 000 pacientů na území celé ČR, není spokojena s úhradami za poskytované ošetřování pacientů a varuje před poklesem kvality služeb. Již několik let se potýká s problémy, a to i přes to, že je zřejmé, že většina pacientů v domácí péči se doléčí mnohem rychleji než v lůžkových zařízeních.

 

            Sestry, které za sebou nemají nemocniční tým a jejichž práce je fyzicky i psychicky náročnější, dostávají nižší plat, který se pohybuje okolo 16 000 Kč než jejich kolegyně ve zdravotnických zařízeních. Nedostatek zdravotních sester v oblasti domácí péče může mnohem výrazněji, než v lůžkových zařízeních, ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb.

 

            Oslovila jsem několik agentur na Praze 4, a zjistila jsem, že stav je opravdu vážný.  Odchází velké množství domácích zdravotních sester, dochází k zhoršení kvality práce, sestra je k dispozici 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, včetně svátků. Musí mít požadované zdravotnické vzdělání, být psychicky i fyzicky zdatná a být schopna pracovat, a často se rozhodovat samostatně. Nejde jen o ošetřovatelskou činnost, ale i o činnost edukační, přitom musí umět jednat jak s pacientem, tak s rodinou, která v domácím prostředí do péče často i negativně zasahuje.

 

            Vzhledem k tomu, že patříme ke státům s nejrychleji stárnoucí populací, lze předpokládat, že počet lidí, kteří budou potřebovat ošetřovatelskou péči a zároveň si budou přát zůstat v domácím prostředí, se bude zvyšovat. Již nyní je ale zřejmé, že poptávka po domácí péči je vyšší než nabídka, a to se bude v dalších letech ještě prohlubovat. Na rozdíl od vyspělých zemí není v Česku stále dostatek informací o existujících službách ani o tom, jak správně pečovat, přičemž stále převládá příklon k institucím. Situaci komplikuje i fakt, že
v ČR péče a pomoc pacientovi v domácím prostředí spadá, jak pod ministerstvo zdravotnictví, tak pod ministerstvo práce a sociálních věcí, která spolu historicky ne příliš dobře komunikují, a rozdělení problematiky situaci zbytečně komplikuje. I když spolu domácí péče a sociální služba úzce souvisejí, spadá každá pod jiný resort, a je tedy i jinak hrazena.

 

            Rozdíl mezi domácí zdravotní péčí a sociální péčí (osobní asistence) spočívá zejména v tom, že domácí péče je poskytována všem bez rozdílu věku – od novorozenců po pacienty v terminálním stadiu života, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je indikována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici, a vykonává ji kvalifikovaná zdravotní sestra, která dochází k pacientovi domů a provádí pouze zdravotní výkony dle indikace lékaře.  Oproti tomu sociální péči (osobní asistenci), která je poskytována všem bez omezení věku i lidem se zdravotním postižením a seniorům, je hrazena z příspěvku na sociální péči, na který však nemá klient nárok automaticky. Je zapotřebí vyplnit příslušné formuláře a ty odevzdat na úřad práce v místě trvalého bydliště, kde procházejí schvalovacím procesem, který může trvat i několik měsíců. Uznaná částka je posléze žadateli dorovnána od data podání žádosti. Klient má možnost si tento typ péče hradit též z vlastních zdrojů. Po proběhlém sociálním šetření dochází pracovník sociální služby ke klientovi domů a je mu nápomocen při činnostech, které jsou předem přesně formulovány, např. pomáhá při osobní hygieně, se zajištěním stravy, praním a žehlením prádla, úklidem, nákupy či donáškou receptů a léků.

 

            „Jsem si jistá, že práce domácí zdravotní sestry je velmi důležitá, ale i náročná, jak fyzicky, tak psychicky, osobně jsem si vyzkoušela. Věřím, že společným úsilím i za podpory Svazu pacientů ČR u ministra zdravotnictví a pojišťovny podpoříme sestry Domácí zdravotní péče, aby mohly dál sloužit našim pacientům, nejen na Praze 4, ale po cele republice, přímo v jejich domovech“ dodává Mgr. Libuše Pešlová, členka Komise zdravotně sociální a rodinné politiky MČ Praha 4.

           

Redakce webu –

 

 

Updated: 7.6.2018 — 2:04

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Místní organizace 01 v Praze 4 © 2017 Frontier Theme